தீராத தலைவலியை தீர்க்க மூலிகை தைலம் | Headache medication | Tamil Health Care

தீராத தலைவலியை தீர்க்க மூலிகை தைலம் | Headache medication | Tamil Health Care

தீராத தலைவலியை தீர்க்க மூலிகை தைலம் | Headache medication | Tamil Health Care தலைவலியை குணப்படுத்த பல்வேறு வழிமுறைகள் இருக்கின்றன அதில் ஒரு வழிமுறைதான் கருஞ்செம்பை தைலம். கருஞ்செம்பையை பயன்படுத்தி எவ்வாறு தலைவலிக்கு தைலம் தயாரிப்பது என்பதைப் பற்றி மேலே உள்ள காணொளியில் தெளிவாக விளக்கியுள்ளோம். இதனுடைய இலை வீக்கம் கட்டி முதலியவற்றை சரி செய்யும், இதனுடைய பூ வயிற்றில் இருக்கும் பூச்சிகளை கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் வாய்ந்தது. இந்தத் தைலம் தீராத தலைவலி, தலைபாரம், […]

Deepavali Lehyam (herbal medicine)| தீபாவளி லேகியம் (மூலிகை மருந்து)| Traditional Tamil Recipe#35 #Herbalmedicine

Deepavali Lehyam (herbal medicine)| தீபாவளி லேகியம் (மூலிகை மருந்து)| Traditional Tamil Recipe#35 #Herbalmedicine

Deepavali Lehyam (herbal medicine)| தீபாவளி லேகியம் (மூலிகை மருந்து) Half Century Old Recipe for All! Ingredients required : Siththarathai 1 inch Dry ginger. 1 inch Fresh ginger. 1 inch Kandanthipili. 3 sticks Arisithipili. 2 nos OMAM/AJWAIN 1TBPS Pepper. 1TBPS Cumin seeds. 1TBPS Turmeric. 1 Inch Coriander seeds. 1TBPS Jaggery. 300 g Gingelly oil. 1.5 TBPS Ghee […]

NATURE HERBAL MEDICINE 7 | இயற்கை மூலிகை மருத்துவம் 7 #Herbalmedicine

NATURE HERBAL MEDICINE 7 | இயற்கை மூலிகை மருத்துவம் 7 #Herbalmedicine

#HERBAL, #HERBALMEDICINE, #NATURE HERBAL MEDICINE, #மூலிகை, #மூலிகைமருத்துவம், NATURE HERBAL MEDICINE, இயற்கை மூலிகை மருத்துவம், உணவே மருந்து, தமிழ் மருத்துவம், இயற்கை மருத்துவம், மருத்துவம், சித்த மருத்துவம், பாட்டி வைத்தியம், இயற்கை வைத்தியம், வைத்தியம், இயற்கை உணவு, Health, Health Tips, Health in Tamil, Tamil Health Tips, Organic Foods, Siddha Medicine, Nature Medicinesource

எக்சிமா தோல் நோய் குணமாக மூலிகை மருந்து தயாரிக்கும் முறை | herbal medicine for skin disease #Herbalmedicine

எக்சிமா தோல் நோய் குணமாக மூலிகை மருந்து தயாரிக்கும் முறை | herbal medicine for skin disease #Herbalmedicine

தோல் நோய்கள் குணமாக்க அருகம்புல்லில் இருந்து எப்படி மூலிகை எண்ணை தயாரிப்பதி என்பது பற்றி இந்த வீடியோவில் காண்பிக்கப்படுகிறது. எக்சிமா மற்றும் சொறி சிரங்கு போன்ற தோல் நோய்கள் குணமடையும்.source

"சென்னையில் மாடி தோட்டத்தில் மூலிகை மருத்துவம்" Herbal Medicine in Floor Garden | Break Time Tamil #Herbalmedicine

"சென்னையில் மாடி தோட்டத்தில் மூலிகை மருத்துவம்" Herbal Medicine in Floor Garden | Break Time Tamil #Herbalmedicine

For More Videos Subscribe Break Time : https://www.youtube.com/channel/UCl1FoPVJKVn4GdIcNwrEVzg?sub_confirmation=1 “சென்னையில் மாடி தோட்டத்தில் மூலிகை மருத்துவம்” Herbal Medicine in Floor Garden | Break Time Tamilsource

NATURE HERBAL MEDICINE 8 | இயற்கை மூலிகை மருத்துவம் 8 #Herbalmedicine

NATURE HERBAL MEDICINE 8 | இயற்கை மூலிகை மருத்துவம் 8 #Herbalmedicine

#HERBAL, #HERBALMEDICINE, #NATURE HERBAL MEDICINE, #மூலிகை, #மூலிகைமருத்துவம், NATURE HERBAL MEDICINE, இயற்கை மூலிகை மருத்துவம், உணவே மருந்து, தமிழ் மருத்துவம், இயற்கை மருத்துவம், மருத்துவம், சித்த மருத்துவம், பாட்டி வைத்தியம், இயற்கை வைத்தியம், வைத்தியம், இயற்கை உணவு, Health, Health Tips, Health in Tamil, Tamil Health Tips, Organic Foods, Siddha Medicine, Nature Medicinesource

NATURE HERBAL MEDICINE 5 | இயற்கை மூலிகை மருத்துவம் 5 #Herbalmedicine

NATURE HERBAL MEDICINE 5 | இயற்கை மூலிகை மருத்துவம் 5 #Herbalmedicine

#HERBAL, #HERBALMEDICINE, #NATURE HERBAL MEDICINE, #மூலிகை, #மூலிகைமருத்துவம், NATURE HERBAL MEDICINE, இயற்கை மூலிகை மருத்துவம், உணவே மருந்து, தமிழ் மருத்துவம், இயற்கை மருத்துவம், மருத்துவம், சித்த மருத்துவம், பாட்டி வைத்தியம், இயற்கை வைத்தியம், வைத்தியம், இயற்கை உணவு, Health, Health Tips, Health in Tamil, Tamil Health Tips, Organic Foods, Siddha Medicine, Nature Medicinesource

NATURE HERBAL MEDICINE 2 | இயற்கை மூலிகை மருத்துவம் 2 #Herbalmedicine

NATURE HERBAL MEDICINE 2 | இயற்கை மூலிகை மருத்துவம் 2 #Herbalmedicine

#HERBAL, #HERBALMEDICINE, #NATURE HERBAL MEDICINE, #மூலிகை, #மூலிகைமருத்துவம், NATURE HERBAL MEDICINE, இயற்கை மூலிகை மருத்துவம், உணவே மருந்து, தமிழ் மருத்துவம், இயற்கை மருத்துவம், மருத்துவம், சித்த மருத்துவம், பாட்டி வைத்தியம், இயற்கை வைத்தியம், வைத்தியம், இயற்கை உணவு, Health, Health Tips, Health in Tamil, Tamil Health Tips, Organic Foods, Siddha Medicine, Nature Medicinesource

NATURE HERBAL MEDICINE 3 | இயற்கை மூலிகை மருத்துவம் 3 #Herbalmedicine

NATURE HERBAL MEDICINE 3 | இயற்கை மூலிகை மருத்துவம் 3 #Herbalmedicine

#HERBAL, #HERBALMEDICINE, #NATURE HERBAL MEDICINE, #மூலிகை, #மூலிகைமருத்துவம், NATURE HERBAL MEDICINE, இயற்கை மூலிகை மருத்துவம், உணவே மருந்து, தமிழ் மருத்துவம், இயற்கை மருத்துவம், மருத்துவம், சித்த மருத்துவம், பாட்டி வைத்தியம், இயற்கை வைத்தியம், வைத்தியம், இயற்கை உணவு, Health, Health Tips, Health in Tamil, Tamil Health Tips, Organic Foods, Siddha Medicine, Nature Medicinesource

NATURE HERBAL MEDICINE 6 | இயற்கை மூலிகை மருத்துவம் 6 #Herbalmedicine

NATURE HERBAL MEDICINE 6 | இயற்கை மூலிகை மருத்துவம் 6 #Herbalmedicine

#HERBAL, #HERBALMEDICINE, #NATURE HERBAL MEDICINE, #மூலிகை, #மூலிகைமருத்துவம், NATURE HERBAL MEDICINE, இயற்கை மூலிகை மருத்துவம், உணவே மருந்து, தமிழ் மருத்துவம், இயற்கை மருத்துவம், மருத்துவம், சித்த மருத்துவம், பாட்டி வைத்தியம், இயற்கை வைத்தியம், வைத்தியம், இயற்கை உணவு, Health, Health Tips, Health in Tamil, Tamil Health Tips, Organic Foods, Siddha Medicine, Nature Medicinesource

NATURE HERBAL MEDICINE | இயற்கை மூலிகை மருத்துவம் #Herbalmedicine

NATURE HERBAL MEDICINE | இயற்கை மூலிகை மருத்துவம் #Herbalmedicine

#HERBAL, #NATURE, #மூலிகை, #இயற்கைமூலிகை, #NATURE HERBAL MEDICINE, இயற்கை மூலிகை மருத்துவம் , உணவே மருந்து, தமிழ் மருத்துவம், இயற்கை மருத்துவம், மருத்துவம், சித்த மருத்துவம், பாட்டி வைத்தியம், இயற்கை வைத்தியம், வைத்தியம், இயற்கை உணவு, Health, Health Tips, Health in Tamil, Tamil Health Tips, Organic Foods, Siddha Medicine, Nature Medicinesource

NATURE HERBAL MEDICINE 4 | இயற்கை மூலிகை மருத்துவம் 4 #Herbalmedicine

NATURE HERBAL MEDICINE 4 | இயற்கை மூலிகை மருத்துவம் 4 #Herbalmedicine

#HERBAL, #HERBALMEDICINE, #NATURE HERBAL MEDICINE, #மூலிகை, #மூலிகைமருத்துவம், NATURE HERBAL MEDICINE, இயற்கை மூலிகை மருத்துவம், உணவே மருந்து, தமிழ் மருத்துவம், இயற்கை மருத்துவம், மருத்துவம், சித்த மருத்துவம், பாட்டி வைத்தியம், இயற்கை வைத்தியம், வைத்தியம், இயற்கை உணவு, Health, Health Tips, Health in Tamil, Tamil Health Tips, Organic Foods, Siddha Medicine, Nature Medicinesource