Elisa Leonida Zamfirescu ,Kỉ niệm 131 năm ngày sinh của Elisa Leonida Zamfirescu Google Doodle

Được dịch từ tiếng Anh-Elisa Leonida Zamfirescu là một trong những kỹ sư nữ đầu tiên trên thế giới. #CelebrationDoodle

http://gsemobiles.com/elisa-leonida-zamfirescus-131st-birthday-celebrates-google-doodle/

source

One thought on “Elisa Leonida Zamfirescu ,Kỉ niệm 131 năm ngày sinh của Elisa Leonida Zamfirescu Google Doodle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *